Преводно-тълковен речник – част 2

маалиии – изразяване на възхищение, обикновено когато се случи някой инцидент

клен – определение за непохватен, глупав човек, шматка (Да та ебъ у кленя.)

шъкам – мушкам, еба, употребява се в сексуален контекст (Таа ша ги шъкам!)

отпарай – махай се, изчезвай, марш оттук, прогонване

дръпай – същото като отпарай (Дръпай, докаа мръзнало. – Тръгвай си, докато още има време.), заплашително

рампраш – същото като горните две, дръпай, отпарай

да ти серъ в устата – изразява несъгласие с думите на другия

най обичам леба и да еба – северозападна сентенция, житейска философия, най обичам хляба и сексуалното общуване

шта шибна, та шта прекъсна – ще те ударя, та ще те скъсам, закана

зашлекнах са – задавих се

забакнах са – задавих се

шта шибна (удара), та шта зашлекна (забакна) – ще те ударя, та ще се задавиш, закана

сплесках кофата – отслабнах

скраклюзен – омърлушен, жалък

връъ му гу – паразитно вмятане, в превод да му го завра, не се уточнява на кого, по принцип, на всичко, може да има положителна и отрицателна натовареност в зависимост от случая, чува се слято като връмугу, „Е па я ше си тръгам, връмугу.“

да та еба у дреата – да те еба в дрехата, универсална ругатня, може да съдържа както симпатия, така и презрение, приятелско обръщение, смислово непреводимо, използва се също и еби са у дреата

кръшняк – анатомически орган, кръст (Заболе ма кръшняка от работа.)

еба си кефа, я шса насера, мамка му – изразява силно емоционално задоволство, използва се и от подрастващите момичета

осрах са до плешките – обърках нещата

„Майка ми е мъжка“ – надпис до шофьора в северозападен автобус, отговор на всички, които имат да казват нещо за майката на шофьора

стига яде говна – престани да говориш

клефук – голямо изпражнение, използва се като обида (Да та ебъ у клефука.), придава образност и живописност

я шси връа – аз ще си вървя

драмон – едро метално сито за пресяване на фураж, използва се и като обидно определение (Да та ебъ у драмоня.)

глангор – голям, груб човек (Да та ебъ у глангора.)

ламер – груб, непохватен човек

ала – хала, змей (Пиеш като борованска ала.)

клепаре, клаповци – чехли за ходене в черния двор, обикновено в клепаре се превръщат старите обувки

кво мъ дзепаш бе – какво ме гледаш, заплаха, отправена обикновено към непознат или чужденец, звучи предизвикателно и грубо, целта е да бъде прогонен от Резервата или да създаде предпоставки за побой

скучубра – грозна жена

е те тукеенкъна те – ето тук, уточнява максимално мястото

еее, клепарестия – хей, ушатия

обе роби – паразитно пиянско вмятане, част от стиха „О, вий, роби на труда“, обикновено високо прокламирано от говорещия, изразява крайното му презрение към трудещите се

спи градъ и циганете краднат – интепретация на Дебеляновото „Спи градът в безшумните тъми“

жми градо и циганете рупат джанки – подобно на горното

ша еба да – след което може да следва всеки един глагол, ще взема да, модален глагол, (Ша еба а та шибна, та шта подфръла. Ще взема да те ударя, та ще те подхвърля. Ша еба да си ода. Ша еба да си тръгам. Ша еба да го изям. и т. н., използва се също и Оти не еба да… Що не еба да… Що не ебеш да…)

ша еба а са засила, а та бууна, а та прибия – ще взема да се засиля, да те ударя, та да те прибия, ругатня, закана, съчетанието на няколко глагола внася особена динамика на изказа

кой пъ не ебе да… – подобно на горното, изразява намерение за действие, с кой субектът има предвид себе си

бе що ти не еба майкята я на тебе – ругатня, която показва, че на субекта му е омръзнало да говори и прекратява отношенията си с другия

нема да та забава – няма да те забавя, иронично, с противоположното значение, означава, че говорещият няма намерение да изпълнява това, за което е помолен

да пъкна – да се покажа, (Пъкни ма ооу, яла а ти кажа нешту. Покажи се да ти кажа нещо.)

кой кво ми е дал на мене бе – често използван израз, житейска философия, говорещият просто задава риторичен въпрос – на него никой нищо не му е дал, въпреки че му е длъжен по подразбиране, използва се също кво си ми дал ти на мене бе, след което следва скандал

деебъ твойта мама недоправена у сичката пичка деебъ – непреводима ругатня

кутлеварка – метален съд за мляко, вода и т. н.

казма – права лопата (Подай ми казмътъ.)

каластирка – вид малка мотика

наджак – брадва (Ша та насеча с наджака. -често използвана закана)

манара, манарче – брадва, брадвичка

чако (дако) – нищо, какво от това, няма значение, не ми пука

ебал съм гу – няма значение, не ми пука, какво ме засяга

ич ми не дреме на дедовеца – изобщо не ме интересува, под дедовец субектът има предвид мъжкия си полов орган, който в случая представя като нещо старо и опитно, особено любопитно е използването на съчетанието от подрастващи

дреме ми на сайдера – подобно на горното

фащай шуштака – хващай гората, заминавай

фащай пъкя – хващай пътя, тръгвай си

пръделник – задник (Глей па таа къв пръделник е отпрала.)

дуу жено де – многозначно възклицание, по-полека, не се изсилвай, може да е отправено и към хора и към животни

дуу жената пупава – подобно на горното

надвър – навън

оръпляк – смотан, грозен, сдухан човек

пикоч – урина, пикня, използва се като обида (Да та еба у пикоча.), среща се и в прякори – Пеци Пикоча

сиросинкяво на цепленки – цвят, десен, който се среща само в Резервата

връй заглава – върви на майната си, ругатня

да са съпикясам – да се осъзная, да се въздържа (Ти ша са съпикясаш ли бе, момче!)

да се събедя – да се осъзная (Де събеди са бе! Ти ша са събедиш ли накраа!)

ша та лупна – ще те ударя, най-естествената положителна или отрицателна реакция

да опустее – често използвано проклятие (Да опустее таа маданска вода, че са не сапикясах, та са уригнах. – от село Мадан, монтанско)

да ощурее – същото като горното, използва се и в съчетание с да опалее (Туу, да опалее, да ощурее!)

да опалее – със същия смисъл като горните

палия – нещо проклето (Пуу дееба таа палия, мръсната!)

кукуруз – царевица

какаляшка, какаяшка – кочан от царевичен плод

у дънъка – оттатък

у точка – преди малко

пърлица, пръица – зурла, муцуна на животно, използва се в закани (Шти разцепа (сцепа, разбиъ) пръицата!)

маиняй са – махай се (Аде майняй са!)

отвори а съ издиа – отвори да се изпуши, издими

ебало сиа майкята – положението е зле

еби му дома – многозначно възклицание

да си ебе Франко дома – непреводим израз, може да означава, че положението е зле, но може да има и друг смисъл

да си ебе Франко магарето – подобно на горното, произходът е неизвестен, не е ясно кой е този Франко

боли ма уя – не ме интересува, не ми пука (Боли ма уя за тебе!)

питай си уя – хич да не ти пука, не се притеснявай

шти премъъна откапниците – закана, която предполага счупване на краката или ръцете (или и двете) на субекта, към когото е отправена

шти избия (шти изпопадат) сички зумбали из пърлицата – заплаха

зобам – ям

да са натрепа, ка си знам язе – да се нахраня, както си знам, тоест хубаво

плюскам – ям

кусам – ям с лъжица

черпиняк – обикновено в израза „като ударен с мокър черпиняк“, парцал

боцуняк – намусен човек, темерут (Кво глеаш кат некой боцуняк.)

турта – пита, хляб, обидно определение за дебела жена

перашки – боядисаните великденски яйца

поворка – връзка, наниз, най-често със сушени люти чушки

бел лук – чесън или чеснов лук

клюнор – клюн, човка на птица, но най-често се използва като обида за човек с голям нос (Пепа Клюнора)

громам – вдигам шум, тропам

шта буам кат маче у дирек, та шса осереш – заплаха

обе, чучулятия! – абсолютно непреводимо възклицание, може да се използва във всякакъв случай, може би е гълъбарско по произход (за гълъб с чучул), гълъбарите са отделен подвид в Резервата, както и конярите, и имат голям принос за словното богатство

дигай гълъбете – вдигай гълъбите, също от гълъбарски произход, означава махай се, изчезвай, вдигането на гълъбите е най-приятното занимание за споменатото племе, става със свирене, хвърляне на камъчета и махане на ръце, гълъбите, които предварително са пуснати да излязат на покрива, излитат и с летенето си доставят неизразимо естетическо удоволствие на наблюдаващите; най-разпространената порода гълъби са „диваците“, особено ценни са „килаците“, които, като се издигнат на по-високо, се отпускат в неуправляемо падане, нито едно земно удоволствие не може да се сравни с това, което изпитва гълъбарят, докато гледа премятането, „килането“ във въздуха на птицата; това увлечение свидетелства всъщност за дълбоко лиричната натура на северозападния обитател

повлеч – раздърпан, небрежен, сдухан, смотан човек

ша влезна с касата и три реда тули – закана, заплаха, субектът ще влезе с касата на вратата и три реда тухли покрай нея


порезаница – дебела филия хляб, хлябът в Резервата е на особена почит и се консумира в тази мерна единица, обитателите презират тънките филийки в ресторантите, а с хляб ядат задължително спагетите, макароните и т. н. тестени изделия, това може да се приеме като оразличителна черта, като тест, ако някой яде спагетите с хляб, значи е от Резервата

чрв, чръв – червей (Да та запие чръв дано! -пожелание; Бостан се не сади у понеделник – еде го чръв! – но не може и във вторник – На пущиняк е!)

одиш като кьорав конь из гробища – спъваш се неловко, вървиш неуверено

пееш като магаре у падина (в падина ударението е на и) – пееш гръмогласно и фалшиво

омърлушил си се като ваксинирана кокошка – сравнение

шъпляк, бебек, ломняк – камък

барабиняк, барабинци – мравка, мравки

ендък – дупка

улете като манарче у гнила тиква – влезе лесно, без да среща прегради

ша ти скваса пръдньъта – ще ти подквася пръднята, закана

ша му са скваси пръдньъта – ще му се скваси пръднята, ще му е много трудно, доста ще се измори


ша та ливосам – ще те ударя

ша та бъхта – ще те бия

избуши кочината – излезе с гръм и трясък

кух на градинска лейка – глупав, тъп

прост на кантонерски петел – много прост

шашав по целата глава – невъздържан, избухлив, луд човек

изсъънал си на пъдарска дреа – отслабнал си като пъдарска дреха, много си отслабнал

ръгай, че ма изеде, после ша са целуваме – жената е нетърпелива и бърза, подготовката за любовния акт е излишна

ръгай, Генади, мъжъ ми е в Либия за долари – жената отдавна не е виждала мъж и насърчава любовника си

Жива да не бях, защо му дадох! – възклицание, което показва мнимото съжаление на момичето, всъщност не съжалява, а по-скоро се майтапи, след поредната бурна нощ с някой голям пустиняк

не ти ща парите, остави ги на масата – обръщение на кавалер към дамата или обратното

пълен си с акъл като магаре с пръдни – много си умен, изобретателен

кеф на бучки, зор на каручки – безсмислица

таа е от големата цинцифуция / големото „Добрутро“ – за високомерна, надута и богата жена

ти мене уважаваш ли мъ – последна фаза на пиянството, говорещите обикновено се прегръщат и забравят какво трябва да отговорят


въторе – зърната на гърдите на женско прасе, куче или друго животно, но се използва и за жени, характерна особеност на Резервата е повсеместната антропоморфност – чертите на животните се приписват на хората и обратно

има въторе като джанка афузалия (афъзка) – сравнение за жена, която има сочни и големи зърна на гърдите

стока – общо название на домашните животни (Да дам на стоката. – да дам на животните да ядат); животните са на особена почит в Резервата, те осигуряват относителната независимост на обитателите, затова ги кръщават с човешки имена и когато ги колят, го правят с почитание и благодарност към тях

ква а таа голема глава бе, съсипал си на майкя си убавата пичка (в убавата ударението е на първото а) – закачка към някой с голяма глава, има доста такива типове в Резервата, казва се, че можеш да познаеш, ако някой е от село Борован по голямата му глава, често срещан прякор в Резервата е Главестия

обичаш ли боба, леба и уя – въпросът е отправен към непознато момиче, свалка

Пешо педераса, на уя ми украса, яйца да ми пръжи, уя да ми дръжи – стихче, името се сменя според случая


балтия – малка брадва

зеере – от тур. зехере фураж, зърно

дееба таа крива нива – ругатня, изразяваща недоволство

маани го, тоа са ебе неправилно – използва се за някой, който е неприятен на говорещия, не прави нещата както трябва

изхомен – изпедерастен

ти да не си са изхомил бе, баче – реторичен въпрос

да ми изтропат сандалете – да умра

да пръдна в кофето – да умра

дживгар кюца барабинци на дирек – врабче кълве мравки върху стълб

пръщина, пращина – гроздови джибри

кво висиш като пуяк на пръщина? – към някой, който само стои и гледа, без да помага с нищо

за кво си дошъл – да крепиш на коча мъдете? – иронична забележка, подобно на горното

цекленка – стъклено шише за ракия

ебанье с подфръганье и скубанье под мишниците – вид секс

щавенье – скубане на козина

цело село да сере, не мое ти напълни устата – много говориш

дрът на библия и неколко страници отгоре – много стар, по-стар дори и от библията

на тоа му стръчи некролога от дзаднио джеб – за някои много стар човек

некролог – старец, употребява се и да та еба у некролога

заеби – забрави

умреляк – човек който не е „по живота“ според разбиранията на обитателите в Резервата, употребява се къф е тоа умреляк бе?, със силно презрителен тон

кво са влачиш като свинско чирво? – подкана да се върви по-бързо, с ударение върху и в чирво

оти са шашавиш, па ти ма/бе – защо се правиш на луд, защо се майтапиш, не се прави, че не разбираш

мааакя ма – наистина ли, учудване (Мааакя ма, верно ли бе?)

мааре – същото като горното

кво са лендзиш бе – какво се смееш, хилиш

фани ма за шпеко – покана

така шта изчаластра, та ич да са не видиш, да го еба – заплаха за силен удар по спорещия

мачка да ти сере у устата – обръщение към дете, когато не иска да яде

да го нацУрам на бабА ти у путишлякъ със се валняжу, та дзвезди да й додат със се куру! – псувня от най-живописните

вангалци, вангалки, дронджалци – сплъстени косми по задника със засъхнали остатъци от изпражнения

клес – сперма

по-полека да си не застъпиш мъденцата – иронична забележка към някой, който иска да се бие, но не му стигат силите или е тъпак


тоа е праен с обратната стран на уя – за някой тъп или грозен нещастник

лебеница – диня

варнАх го – изпреварих го

аа са варшкаме – хайде да се надпреварваме

неам кръв у глъвъта – много яко съм се ядосал

глей ка са носи кат чирисло на ветар – гледай ко как гъзарее, тежкари се

конощип – попово прасе

науйник – презерватив

мачняк – сопол изваден от носа и направен на топче

говньо, гобньо – лайнар, обида


пие, та са пръпорица дига – много яко пие

пръпорица – смесено понятие, пепел, сняг

кво си увиснал като на мокрА путка вълната – защо си се оклюмал

лайнорезки – прашки, вид женски „гащи“, противна работа, по-секси от боксерките нема

зейе с кокаяци – зеле с кокали, много вкусна манджа

шта огрее (че те огрее) месечина алалем – ще ядеш бой май

що са ослушваш като прасци га мочат на ламарина – защо се ослушваш като прасета, когато пикаят върху ламарина

шта отнеса като:

ветар – лайнен весник из храсти

волга – мантинела

свиня – блажен весник

прилеп – дуда

чавка – болна медуза

страничен ветар – лада у завой – закани

виден охлюв – известен персонаж

дреме ми на пичката – не ме интересува, използва се обикновено от жени

жежка пичка – на! (показва среден пръст) на чекии ша са надаш – топъл женски полов орган – на! (показване на среден пръст), ще се надяваш на мастурбиране, реплика на момиче към момче, когато се скарат

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *